Stres u rolników

środa, 28 marca 2012

Kiedy siać pszenicę jarą?

Pszenicę jarą należy siać możliwie jak najwcześniej, wówczas silnie
rozwija ona system korzeniowy, dzięki czemu zmniejsza się jej wrażliwość na
niesprzyjające warunki pogody. Opóźnienie terminu siewu może spowodować
spadek plonu nawet do 1,0 t z ha.

Wczesny termin siewu przedłuża okres wegetacji, szczególnie okres
krzewienia i strzelania w źdźbło, co sprzyja krzewistości produkcyjnej,
wzrostowi ogólnej powierzchni asymilacji liści i przedłuża okres intensywnego
pobierania składników pokarmowych. Ponadto wcześnie zasiana pszenica jest
mniej atakowana przez szkodniki i choroby.
O p t y m a l n y   t e r m i n   s i e w u   i   d o p u s z c z a l n e   o p ó ź n i e n i a   d l a
poszczególnych regionów kraju:
zachodni:  optymalny 15 do 25.03, opóźniony  5.04;
centralny:  optymalny  20 do 30.03, opóźniony do10.04;
północno-wschodni:  optymalny  01-10.04, opóźniony do 20.04;
wschodni:  optymalny  25.03 - 5.04, opóźniony 15.04.
Opóźnienie terminu siewu zwykle sprawia, że początkowy rozwój przechodzi
w wyższej  temperaturze  i  przy  dłuższym  dniu. Takie warunki powodują
skrócenie okresu krzewienia co ogranicza liczbę wytworzonych pędów oraz
redukuje liczbę płodnych kłosków szczególnie w kłosach pędów bocznych.
Również stosowanie zbyt dużych ilości wysiewu pogarsza warunki
świetlne poprzez zacienianie się roślin oraz dużą ilość promieniowania
odbitego od roślin sąsiednich, co ujawnia się redukcją krzewienia
i wydłużeniem dolnych międzywęźli, zmniejszeniem ilości i redukcją liczby
kłosków w kłosie
Ujemny wpływ opóźnionego wysiewu w niewielkim stopniu może być
wyrównany poprzez zwiększoną ilość wysiewu. Wiąże się to ze zmniejszoną
krzewistością produkcyjną poszczególnych roślin i mniejszą liczbą kłosków
 w  kłosie oraz ziaren w  kłosku przy opóźnionym siewie.
Optymalna ilość wysiewu przy wczesnym siewie i dobrze
przygotowanym stanowisku - wynosi od 4,5 do 5,5 mln ziaren kiełkujących na
hektar. W zależności od gleby norma wysiewu pszenicy jarej w kg/ha: kompleks
pszenny b. dobry i dobry oraz pszenny górski , termin optymalny 180 - 220
kg/ha, termin siewu opóźniony 200-240 kg/ha; kompleks żytni b. dobry,
zbożowo górski - dobry, termin optymalny 200 - 240 kg/ha,  siew opóźniony
220 - 260  kg/ha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz